Voorbeeldzinnen.nu

Voorbeeldzinnen voor aanbieden

Hier vind je een groot assortiment aan voorbeeldzinnen voor het woord aanbieden, oftewel zinnen die je kunnen helpen om aanbieden in een zin te gebruiken. Leren hoe je een woord in een zin moet gebruiken, kan erg nuttig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het leren gebruiken van het woord in een zin, in welke context het woord kan worden gebruikt en om de ware betekenis van het woord te leren "aanbieden". Daarnaast laten we ook zien hoe verschillende verbuigingen van aanbieden kunnen worden gebruikt, de verbuigingen waar we ook voorbeeldzinnen voor hebben zijn: aanbiedend. Als u op de verbuiging van aanbieden klikt waarin u geïnteresseerd bent, komt u bij de lijst met voorbeeldzinnen voor die specifieke vorm.

Aanbieden in een zin

Hieronder vind je verschillende zinnen die illustreren hoe je het woord aanbieden in een zin gebruikt.


  1. Bovendien wilde het Bauhaus een zo divers mogelijk curriculum aanbieden.


  2. Later zou hij zijn verontschuldigingen aanbieden en keerde Mary terug naar de set.


  3. Omdat zijn macht onbeduidend is, kan hij haar weinig anders aanbieden dan een appel uit de boom waaronder zij vertoeven.


  4. Secundair onderwijs kan gevolgd worden aan zeven scholen waarvan twee scholen buitengewoon secundair onderwijs aanbieden.


  5. Dan daalt onderhandelaar Rafaël van boven neer en tracht voor de tweede keer om Lucifer door het aanbieden van de olijftak tot bezinning te brengen.


  6. Hij verordonneerde dat boeren niet meer dan één koe in eigen bezit mochten hebben en dat zij hun producten niet meer vrij op de markt mochten aanbieden.


  7. In Tongeren bevinden zich ongeveer dertig instellingen die onderwijs aanbieden op verschillende niveaus waaronder het klassieke kleuter-, basis- en secundair onderwijs.


  8. De Egyptische regering aanvaardde echter de eerste vier eisen, te weten het aanbieden van verontschuldigingen, onderdrukking van politieke demonstraties, een boete en justitieel onderzoek.

Aanbiedend in een zin

Aanbiedend is een verbuigingsvorm van aanbieden, hieronder vind je voorbeeldzinnen voor aanbiedend.


  1. De kunstenaars zelf reisden vaak van plek naar plek, hun diensten aanbiedend aan plaatselijke religieuze of politieke machthebbers.

Vorige en volgende woord in de database

‹‹ aanbidding aanbieding ››

Algemene informatie over "aanbieden" voorbeeldzinnen

De voorbeeldzinnen voor het woord aanbieden die we op deze website presenteren, komen uit verschillende officiële bronnen. Een van onze bronnen zijn bijvoorbeeld artikelen op Wikipedia die zijn geclassificeerd als ten minste goede artikelen. Maar we gebruiken ook nieuwsartikelen, boeken en andere algemene teksten om voorbeeldzinnen te verzamelen over hoe het woord "aanbieden" in een zin kan worden gebruikt. Rechts van elke zin vindt u een link-uit-pijl die u naar de bron van de zin stuurt, waar u toegang hebt tot de volledige tekst en context voor de gepresenteerde voorbeeldzin. Dit kan handig zijn omdat sommige woorden soms moeilijk te begrijpen zijn met alleen een zin voor de context, terwijl het volledige artikel of de volledige tekst u kan helpen inzicht te krijgen in het gebruik van het woord "aanbieden".