Voorbeeldzinnen.nu

Voorbeeldzinnen voor kanselier

Hier vind je een groot assortiment aan voorbeeldzinnen voor het woord kanselier, oftewel zinnen die je kunnen helpen om kanselier in een zin te gebruiken. Leren hoe je een woord in een zin moet gebruiken, kan erg nuttig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het leren gebruiken van het woord in een zin, in welke context het woord kan worden gebruikt en om de ware betekenis van het woord te leren "kanselier".

Kanselier in een zin

Hieronder vind je verschillende zinnen die illustreren hoe je het woord kanselier in een zin gebruikt.


  1. Kirk wordt opgedragen de kanselier naar de aarde te begeleiden.


  2. Malan was destijds kanselier van de (officieel) Nederlandstalige universiteit in Stellenbosch.


  3. Een van de belangrijkste bekeerlingen was kanselier en groothetman Mikołaj "de Rode" Radziwiłł.


  4. In 1375 werd een leerling van Petrarca, Coluccio Salutati, een humanist, kanselier van de republiek Florence.


  5. De kanselier van Florence, Leonardo Bruni, verdedigde de politieke onafhankelijkheid van Florence met de pen.


  6. Als secretaris van de pauselijke kanselarij en later als kanselier van Florence had hij ook veel invloed op de politiek.


  7. De kanselier gaf vanuit Vilnius leiding aan het burgerlijk bestuur waarbij hij werd ondersteund door starosten en paltsgraven.


  8. Om de herovering van Silezië mogelijk te maken, werden het leger, de financiën en het bestuursapparaat hervormd door kanselier Frederik Willem von Haugwitz.


  9. De hofordung legde tegelijk vast dat de hofraad bestond uit de maarschalk, kanselier en de hofmeester die zich met alle binnen- en buitenlandse politieke zaken bemoeiden.


  10. Zij had aanvankelijk met interne tegenstand te maken en moest aanvaarden dat de katholikos de invloedrijke positie van kanselier (mtsignobartoechoetsesi) verwierf, waarmee deze ook wereldlijke macht verkreeg.

Vorige en volgende woord in de database

‹‹ kanselarij kansen ››

Algemene informatie over "kanselier" voorbeeldzinnen

De voorbeeldzinnen voor het woord kanselier die we op deze website presenteren, komen uit verschillende officiële bronnen. Een van onze bronnen zijn bijvoorbeeld artikelen op Wikipedia die zijn geclassificeerd als ten minste goede artikelen. Maar we gebruiken ook nieuwsartikelen, boeken en andere algemene teksten om voorbeeldzinnen te verzamelen over hoe het woord "kanselier" in een zin kan worden gebruikt. Rechts van elke zin vindt u een link-uit-pijl die u naar de bron van de zin stuurt, waar u toegang hebt tot de volledige tekst en context voor de gepresenteerde voorbeeldzin. Dit kan handig zijn omdat sommige woorden soms moeilijk te begrijpen zijn met alleen een zin voor de context, terwijl het volledige artikel of de volledige tekst u kan helpen inzicht te krijgen in het gebruik van het woord "kanselier".