Voorbeeldzinnen.nu

Voorbeeldzinnen voor veengebieden

Hier vind je een groot assortiment aan voorbeeldzinnen voor het woord veengebieden, oftewel zinnen die je kunnen helpen om veengebieden in een zin te gebruiken. Leren hoe je een woord in een zin moet gebruiken, kan erg nuttig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het leren gebruiken van het woord in een zin, in welke context het woord kan worden gebruikt en om de ware betekenis van het woord te leren "veengebieden".

Veengebieden in een zin

Hieronder vind je verschillende zinnen die illustreren hoe je het woord veengebieden in een zin gebruikt.


  1. Het ging om heide, veengebieden en moerassen.


  2. Om die reden werden grote veengebieden ontgraven of weg gebaggerd.


  3. Daarnaast kent het gebied veengebieden, heidevelden, bosgebieden en meren.


  4. Het oorspronkelijke dorp Seaewald had zijn ligging in de veengebieden in het gebied.


  5. Inzet van de strijd moet tevens de afwatering van de veengebieden rond Ten Boer en Bedum hebben betroffen.


  6. De habitat bestaat uit vochtige, halfopen gebieden met een lage vegetatie, zoals veengebieden en natte graslanden.


  7. Er traden veel verzakkingen op, vooral in de veengebieden, waardoor delen van het gebied geïsoleerd dreigden te raken.


  8. De habitat bestaat uit gematigde bossen, scrublands, graslanden en draslanden, zoals moerassen, vennen en veengebieden.


  9. Het gebied ten noorden en westen van Utrecht bestond uit uitgestrekte veengebieden met weiden; het gebied ten oosten kent met de Utrechtse Heuvelrug stuwwallen en dekzandruggen.


  10. Vanwege een te klein arbeidersaanbod uit Borne zelf, liet hij arbeidersgezinnen uit de Drentse en Noordwest-Overijsselse veengebieden komen, waarvoor hij zo'n 200 woningen liet bouwen (Spanjaardswijk).


Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Woeste_grond, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Jan_van_Dedem, https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Europese_Laagvlakte, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeewolde, https://nl.wikipedia.org/wiki/Delthe, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zompsprinkhaan, https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Woerden, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adder, https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_stad_Utrecht, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Spanjaard

Vorige en volgende woord in de database

‹‹ veengebied veengrond ››

Algemene informatie over "veengebieden" voorbeeldzinnen

De voorbeeldzinnen voor het woord veengebieden die we op deze website presenteren, komen uit verschillende officiële bronnen. Een van onze bronnen zijn bijvoorbeeld artikelen op Wikipedia die zijn geclassificeerd als ten minste goede artikelen. Maar we gebruiken ook nieuwsartikelen, boeken en andere algemene teksten om voorbeeldzinnen te verzamelen over hoe het woord "veengebieden" in een zin kan worden gebruikt. Rechts van elke zin vindt u een link-uit-pijl die u naar de bron van de zin stuurt, waar u toegang hebt tot de volledige tekst en context voor de gepresenteerde voorbeeldzin. Dit kan handig zijn omdat sommige woorden soms moeilijk te begrijpen zijn met alleen een zin voor de context, terwijl het volledige artikel of de volledige tekst u kan helpen inzicht te krijgen in het gebruik van het woord "veengebieden".